มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชมพู่และเพื่อนๆ

คุณชมพู่และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ