มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชนิกานต์ เก่งลือชา

คุณชนิกานต์ เก่งลือชา (วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ UTCC ISM) บริจาค เป็นจำนวนเงิน 28,278 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ ( 21 ธันวาคม 2562)


ย้อนกลับ