มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชนันพันธุ์ สุขสมบูรณ์

คุณชนันพันธุ์ สุขสมบูรณ์ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ