มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชนัดดา สุวรรณงาม และครอบครัว

คุณชนัดดา สุวรรณงาม และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้ปกครองและน้องๆและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ