มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชนกวรรณ  วงชาจริญ และเพื่อนๆ

คุณชนกวรรณ  วงชาจริญ และเพื่อนๆมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ