มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชญานันท์  เยือร์เตนส์ มอบรถเข็น

คุณชญานันท์  เยือร์เตนส์ มอบรถเข็น ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ