มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชญาธร คอนกิจภัย และครอบครัว

คุณชญาธร  คอนกิจภัย และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ