มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจุทาทิพย์  แย้มยลศรี และครอบครัว

คุณจุทาทิพย์  แย้มยลศรี และครอบครัวมอบมอบตุ๊กตา และสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ