มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจุฑามาส    ยะสาวงค์ และเพื่อนๆ

คุณจุฑามาส    ยะสาวงค์ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ