มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจีรประภา นาคประดา

คุณจีรประภา นาคประดา มอบเงินจำนวน 500 บาท และ tv 40 นิ้ว ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและครอบครัว ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ