มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจินตนา มีอิศระ

คุณจินตนา มีอิศระ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ