มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิณห์ชยา ศิรีปรีชาพงษ์

คุณจิณห์ชยา ศิรีปรีชาพงษ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ