มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจัสมิน โจซิฟิน มอร์เรลล์

คุณจัสมิน โจซิฟิน มอร์เรลล์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ