มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจักรพงษ์ ประกอบ

คุณจักรพงษ์ ประกอบ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ