มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณคะเน ถัทรเขตและครอบครัว

คุณคะเน ถัทรเขตและครอบครัวมอบเงินเพื่อจัดชื่อเครื่อง fax  จำนวน 5,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ