มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณคะเน ถัทรเขตและครอบครัว

คุณคะเน ถัทรเขตและครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ