มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณขจรวัฒน์  เลาหสุวัฒนกุล และครอบครัว

คุณขจรวัฒน์  เลาหสุวัฒนกุล และครอบครัวมอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ