มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณก่องแก้ว เตชะกำพุตและครอบครัว

คุณก่องแก้ว เตชะกำพุตและครอบครัว มอบเงินในวันคล้ายวันเกิน ครบ 7 รอบ 84 ปี ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ