มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกุลพงศ์ ยูนิพันธุ์ และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คุณกุลพงศ์  ยูนิพันธุ์ และเพื่อนๆมอบขนมโคซอง ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ