มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกุลธิดา แจ่มเพ็ชรรัตน์

คุณกุลธิดา แจ่มเพ็ชรรัตน์ มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ