มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกิตติเชษฐ์ นพคุณเลิศหิรัญ

คุณกิตติเชษฐ์ นพคุณเลิศหิรัญ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ