มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกันตภณ กาญจนวัฒน์

คุณกันตภณ กาญจนวัฒน์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ