มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัณย์สิณี ทรัพย์แสง และเพื่อนๆ

คุณกัณย์สิณี ทรัพย์แสง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ