มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัญฐณัฎฐ ทองคำ

คุณกัญฐณัฎฐ ทองคำ มองเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ