มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัญญาณัฐ  วงษ์สามารถและ คุณเจษฎา  จันทร์พวง

คุณกัญญาณัฐ  วงษ์สามารถและ คุณเจษฎา  จันทร์พวง มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ