มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัญจน์นิภา เอกอุ

คุณกัญจน์นิภา เอกอุ มอบเงินและข่าวกล่องให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ