มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกรรณิการ์ จำปาพิ้ว

คุณกรรณิการ์ จำปาพิ้ว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ