มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกมล คุณสกุลพงษ์ พิชยานนท์

 คุณกมล คุณสกุลพงษ์ พิชยานนท์ มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ