มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกมลพร

คุณกมลพร เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

IMG_1963 IMG_1965 IMG_1967 IMG_1971 IMG_1973 IMG_1974


ย้อนกลับ