มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกมลชนก  ร่มรื่น และเพื่อนๆ

คุณกมลชนก  ร่มรื่น และเพื่อนๆ มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ