มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกมลฉัตร เทียงลิ้ม

คุณกมลฉัตร เทียงลิ้ม มอบชุดตรวจ  ATK  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ