มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกนกวรรณ อิมมา

คุรกนกวรรณ  อิมมา เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

IMG_9955 IMG_9956 IMG_9957 IMG_9967

 


ย้อนกลับ