มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกนกพร พรหมผล (พี่ปิ่น)

คุณกนกพร  พรหมผล (พี่ปิ่น) ร่วมเลี้ยง อาหารกลางวันผู้ปกครองเด็กพิการที่มาทำกิจกรรม ที่มูลนิธิฯและสอนผู้สอนผู้ปกครอง ทำนมปั่นเพื่อเป็นอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ขอบคุณมากค่ะ

IMG_7920 IMG_7921 IMG_7927


ย้อนกลับ