มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกนกกัญจน์ มธรพร

คุณกนกกัญจน์ มธรพร มอบขนมเปี๊ยะ ลาวา ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการที่มาฟื้นฟู ที่มูลนิธิฯ ขอบคุณทากค่ะ


ย้อนกลับ