มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัว โพธปัญญาศักดิ์

ครอบครัว โพธปัญญาศักดิ์ มอบสิ่งของเข้าโครงการตลาดเดินได้ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ในโครงการต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ