มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัว น้องปลื้ม

ครอบครัว น้องปลื้มเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและเพื่อนๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 14 ปี ของน้องปลื้ม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

IMG_0844 IMG_0853 IMG_0860 IMG_0872


ย้อนกลับ