มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวเฮียแก้ว

ครอบครัวเฮียแก้ว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ