มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องเก่ง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ครอบครัวน้องเก่ง บริจาคสิ่งของให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆและเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ