มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องอริส

ครอบครัวน้องอริส เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและพี่ๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในวันคล้ายวันเกิดขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ