มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องภิณ

คุณภวิณณ์ การเจริญดี(น้องภิณ) มอบเบาะรองฝึกนวดไทยจำนวน 2 เบาะให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ