มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องพลอย

 ครอบครัวน้องพลอยเลี้ยงอาหารกลางเพื่อนๆและผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเป่าเค้กวันเกิด ขอบคุณค่ะย้อนกลับ