มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องปลื้ม

ครอบครัวน้องปลื้ม เลี้ยงอาการกลางวันเพื่อนๆ และผู้ปกครองที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560ย้อนกลับ