มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องนิหน่า

ครอบครัวน้องนิหน่า เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

DSC_0576 DSC_0579 DSC_0581 DSC_0582


ย้อนกลับ