มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่ม RTC wannaone & ธนรวย

กลุ่ม RTC wannaone & ธนรวย มอบเงิน 36,220 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ