มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มเลือดกรุ๊ป B

กลุ่มเลือดกรุ๊ป B มอบเงิน 4,166.59 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ