มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มบริษัทแปลน โรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ พิพิธภัณฑ์แม่

กลุ่มบริษัทแปลน โรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ พิพิธภัณฑ์แม่ จัดทำโครงการ แปลนอาสาสู้ภัยโควิด และเด็กรู้สู้โควิด มอบชุดอุปกรณ์ “เด็กรู้สู้ COVID” จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร จำนวน 50 ชุด เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ชุด และ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จำนวน 100 ชุด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564


ย้อนกลับ