มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มนักวิ่งสายฮาและ กลุ่มนักวิ่งแฟนซี

กลุ่มนักวิ่งสายฮาและ กลุ่มนักวิ่งแฟนซีเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆและผู้ปกครอง พร้อมมอบสิ่งของและเงิน จำนวน 8,800  บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ มูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ