มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยานมอบสิ่งของจำเป็นและเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ