มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เพาะถั่วงอกในขวดน้ำพลาสติก

Picture3
วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว

พัฒนาการเด็ก
Picture1

วิธีการ

  1. นำเมล็ดถั่วเขียวแช่น้ำประมาณ 2   ชั่วโมง
  2. ใช้กระดาษทิชชู่รองบนภาชนะที่เตรียมไว้ (ขวดพลาสติกที่ผ่าครึ่งแนวนอน)
  3. นำเมล็ดถั่วงอกที่แช่น้ำไว้มาวางบนกระดาษทิชชู่ที่เตรียมไว้
  4. พรมน้ำให้ชุ่มและนำไปใส่ไว้ในที่ร่มป้องกันแสงแดด ทุกวัน
  5. ทิ้งไว้ประมาณ 3-4  วัน

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก (หยิบเมล็ดถั่วเข้าปากและติดคอ)

 


ย้อนกลับ