มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อากาศรอบสวนต้นไม้ในเมืองสะอาดกว่า 24% และเย็นกว่า 2 องศาเซลเซียส


อากาศรอบสวนต้นไม้ในเมืองสะอาดกว่า 24
% และเย็นกว่า 2 องศาเซลเซียส

จากการศึกษาขององค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า อากาศที่อยู่ใกล้สวนต้นไม้ในเมืองจะสะอาดบริสุทธิ์กว่าอากาศที่อยู่ห่างไกลจากสวนป่าถึงร้อยละ 24  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 จะน้อยลง  มลพิษทางอากาศจะคร่าชีวิตผู้คนในโลกกว่า 6 ล้านชีวิตในปีค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) การปลูกต้นไม้ในเมืองมากขึ้นจะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะต้นไม้จะเป็นเครื่องกรองอากาศขนาดยักษ์ กรองฝุ่นละอองต่าง ๆ กลับคืนสู่ผิวดิน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องปรับอากาศ ช่วยลดอุณหภูมิรอบ ๆ ต้นไม้ลง 2 องศาเซลเซียส

ในขณะที่เมืองต่างๆ ทั่วโลก (รวมทั้งกรุงเทพฯ) ขยายตัวมากขึ้น ต้นไม้กลับลดลงทุกคนในเขตเมืองหายใจอากาศเดียวกัน มลภาวะไม่รู้ว่าใครรวยหรือจน ทั้งคนรวยและคนจนต่างเผชิญกับอันตรายเท่าเทียมกัน แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้มลภาวะจากการก่อสร้าง ถนนที่รถราวิ่งขวักไขว่  จะได้รับมลภาวะมากกว่าและมีผลต่อสุขภาพมากกว่า มาช่วยกันปลูกต้นไม้ในบ้าน ในสวน ในที่ทำงานกันดีกว่า เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

 

ที่มา: https://returntonow.net/2019/09/19/study-the-air-surrounding-urban-trees-is-25-cleaner-and-4-degrees-cooler/


ย้อนกลับ